Tag Archives: odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu

  • -

Piłkarz też może żądać odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu

Tagi: 

Czy kontuzja odniesiona na piłkarskim boisku uprawnia do starania się o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu? Tak. Jeśli piłkarz uprawia sport zawodowo w oparciu o kontrakt lub inną wiążącą umowę, może od swojego klubu dochodzić odszkodowania za wypadek w pracy, tak jak pracownik w innym zakładzie pracy. Dodatkowe świadczenie należne jest od ZUS.

 

Odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu dla piłkarza?

 

Jedną z najbardziej nietypowych spraw prowadzonych przez naszą kancelarię odszkodowawczą, był przypadek znanego polskiego piłkarza. W czasie jednej z boiskowych potyczek doznał on ciężkiego urazu. Ostre wejście przeciwnika w nogi zakończyło się zerwaniem więzadeł w kolanie oraz uszkodzeniem łąkotki. Są to typowe piłkarskie kontuzje, wymagające leczenia operacyjnego i długotrwałej rehabilitacji. Ich konsekwencją, oprócz ogromu cierpień fizycznych i psychicznych, jest wielomiesięczny rozbrat z murawą, a niekiedy – zakończenie kariery. W przypadku osób uprawiających sport zawodowo, problemy zdrowotne równoznaczne są więc z utratą źródła zarobkowania w pewnym okresie lub w sposób definitywny. Dodatkowo zawodnicy mogą być narażeni na znaczne koszty leczenia, zwłaszcza jeśli klub odmówi ich sfinansowania. Szczęśliwie w takiej sytuacji, aby złagodzić skutki nieszczęśliwego zdarzenia, można wystąpić o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu i to aż z dwóch źródeł:

  • do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
  • do pracodawcy, czyli klubu sportowego, by pokrył koszty leczenia i zadośćuczynił krzywdzie z polisy ubezpieczeniowej lub z własnej kasy.

 

 

Trwały uszczerbek na zdrowiu

 

Piłkarz, który został naszym klientem, w ciągu jednej sekundy przegrał swoją boiskową karierę. Jego kontuzja okazała się być jedną z tych, których konsekwencją jest przedwczesne zawieszenie butów na kołku. Wiadomo już, że nigdy zawodowo w piłkę grać nie będzie mógł. Mówiąc w języku ubezpieczeń, doznał on zatem trwałego uszczerbku na zdrowiu. Wobec powyższego, w jego imieniu podjęliśmy szereg działań mających na celu uzyskanie odszkodowania. Jak dotąd udało się wywalczyć 36 tysięcy złotych, co według nas nie jest jednak kwotą satysfakcjonującą. Uznaliśmy, że odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu jest zaniżone, i to w sposób rażący. Dlatego w imieniu klienta skierowaliśmy sprawę na drogę postępowania sądowego. Jest ono wciąż w toku, jednak dotychczasowy jego przebieg wskazuje na to, że rozstrzygnięcie powinno dla klienta być bardzo korzystne finansowo.

 

 

Odszkodowanie od pracodawcy za uszczerbek na zdrowiu 

 

Zatrudniony w fabryce pracownik, doznając urazu przy taśmie produkcyjnej, może domagać się odszkodowania od pracodawcy za uszczerbek na zdrowiu. A w jakich kategoriach należy rozpatrywać obrażenie odniesione na piłkarskim boisku? Dokładnie takich samych – to nic innego, jak wypadek w pracy. Uczestnictwo w zawodach sportowych wiąże się z określonym ryzykiem, a faule, mimo iż stanowią przewinienie w sensie reguł sportowych, nie są traktowane w kategoriach przestępstwa ani wykroczenia. Tym samym więc kontuzjowany piłkarz nie domaga się odszkodowania od rywala, który naraził go na uraz, lecz od swojego pracodawcy, który ponosi w tym przypadku odpowiedzialność za zdrowie reprezentującego go zawodnika.

 

 

Czy odszkodowania powypadkowe są wystarczająco wysokie?

 

W świetle polskiego prawa, kluby startujące w rozgrywkach organizowanych przez poszczególne związki sportowe (np. związek piłki nożnej, koszykówki, siatkówki etc.), mają obowiązek ubezpieczać swoich zawodników na wypadek kontuzji, tak by w razie potrzeby pokryć koszty specjalistycznego leczenia oraz rehabilitacji. W przypadku czynnych sportowców, zwłaszcza uprawiających swój zawód na topowym poziomie, mogą to być kwoty idące w dziesiątki na nawet setki tysięcy złotych. Tajemnicą poliszynela jest, że częstokroć sumy, na które opiewają polisy ubezpieczeniowe, mogą się okazywać niewystarczające w przypadku poważniejszych urazów. Powszechną praktyką jest też zaniżanie odszkodowań powypadkowych za uszczerbek na zdrowiu przez towarzystwa ubezpieczeniowe. W efekcie tego wielu zawodników, uprawiających różne dyscypliny, nie tylko piłkę nożną, w znacznej mierze musi radzić sobie z kłopotami na własną rękę. 

 

 

Jak uzyskać odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu?

 

Jak uzyskać odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu, tak by było ono maksymalnie wysokie? Kluczowe znaczenie ma zgromadzenie pełnej dokumentacji. Niezbędne będą:

  • Materiały dowodowe dokumentujące przebieg zdarzenia, w tym protokół spisany przez sędziego lub obserwatora zawodów, zeznania świadków itd.
  • Dokumentacja medyczna, począwszy od momentu udzielenia pierwszej pomocy na boisku, przez wypis z kliniki, w której postawione zostało rozpoznanie i przeprowadzony ewentualny zabieg, aż do zakończenia działań rehabilitacyjnych. 
  • Orzeczenie lekarza orzecznika ZUS określające stopień uszczerbku na zdrowiu, nie tylko niezbędne do wypłaty jednorazowego zasiłku przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ale też przydatne w batalii z towarzystwem ubezpieczającym pracodawcę, czyli klub sportowy.
  • Faktury, paragony, wyciągi z konta i inne dowody potwierdzające koszty leczenia i rehabilitacji, w tym opłaty za zabiegi, wizyty kontrolne, leki, sprzęt ortopedyczny i rehabilitacyjny, usługi fizjoterapeutyczne i opiekuńcze, a także wszelkie dojazdy (także transport medyczny), związane z leczeniem.

Ze względu na mnogość niezbędnych materiałów, zawiłość procedur ubezpieczeniowych oraz profesjonalizm przeciwników, z którymi przyjdzie się zmierzyć w batalii o odszkodowanie, sprawę najlepiej powierzyć jest specjalistom zaprawionym w tego typu bojach. Innymi słowy – warto skierować swojej kroki do dobrej kancelarii odszkodowawczej. 

 

 

 

 

 

 


Bezpłatna weryfikacja sprawy!

Skontaktuj się z nami. To nic nie kosztuje!

CASTELLUM Kancelaria Odszkodowawcza
Adres: ul. Piotrkowska 147 lok. 4
90-440 Łódź
Tel/fax: 42 630 00 97
Tel. kom.: 604 080 830, 503 875 122
e-mail: biuro@castellum.com.pl

Wiemy jak znacząco podnieść wysokość należnego odszkodowania!