Zrealizowane sprawy

Zrealizowane sprawy

O kancelarii zajmującej się odszkodowaniami świadczą wyniki, czyli pozyskane dla klientów odszkodowania. Zapraszamy do zapoznania się z 7 ciekawymi przypadkami, z bogatej historii działalności Kancelarii Odszkodowawczej Castellum.

19-latek jadący motorowerem został potrącony przez samochód

Młody człowiek doznał ogólnych potłuczeń ciała, stłuczenia kolana skutkującego koniecznością podjęcia leczenia i rehabilitacji. Wypadek nie spowodował daleko idących skutków, chłopak zmagał się z ograniczeniami w życiu codziennym przez okres kilku tygodni. W postępowaniu likwidacyjnym Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaciło poszkodowanemu kwotę 1500 zł. ustalając jednocześnie uszczerbek na zdrowiu w wysokości 1%. W postępowaniu sądowym, po przeprowadzeniu opinii przez biegłych, ustalony został 5% uszczerbek, a finalnie przyznana kwota wzrosła o 6500 zł. Łącznie uzyskaliśmy dla klienta kwotę 8000 zł!

W wypadku komunikacyjnym zginęła 38-letnia kobieta, pozostawiła 2 małoletnich dzieci oraz męża

Ubezpieczyciel wypłacił po 15000 zł dla każdego z dzieci tytułem odszkodowania za pogorszenie sytuacji życiowej, odmówił jednak wypłaty tego świadczenia dla męża. Oprócz tego wypłacił po 20000 zł zadośćuczynienia dla każdego z dzieci, oraz 20000 zł dla męża. Ubezpieczyciel odmówił także wypłaty renty dla dzieci. W postępowaniu sądowym sąd zasądził dla każdego z dzieci dodatkowo po 30000 zł tytułem odszkodowania za pogorszenie sytuacji życiowej, a dla męża 20000 zł. Ponadto dla każdego z dzieci sąd zasądził kwotę 50 tys zł zadośćuczynienia po śmierci matki oraz taką samą kwotę dla męża. Dodatkowo na rzecz dzieci sąd zasądził rentę w kwocie po 1800 zł miesięcznie. W sumie uzyskaliśmy dla całej rodziny kwotę 270000 zł oraz rentę.

W wypadku komunikacyjnym ginie 16-letni chłopiec, potrącony przez samochód, który prowadził kierowca bez uprawnień

Zdarzenie ma miejsce przed dniem 3.08.2008 r. Towarzystwo Ubezpieczeń przyjmuje, iż chłopiec przyczynił się do wypadku w 50%. W postępowaniu likwidacyjnym TU wypłaca rodzicom jedynie kwotę 1250 zł tytułem zwrotu poniesionych kosztów związanych z pochówkiem (kwota uwzględnia 50% przyczynienia) oraz odmawia wypłaty innych świadczeń. Sprawa zostaje skierowana na drogę postępowania sądowego, z roszczeniami występują oboje rodzice. W wyroku sąd przyznaje na rzecz każdego z rodziców kwotę po 20000 tys. zł tytułem odszkodowania za pogorszenie sytuacji życiowej po stracie syna, kwoty po 50000 zł tytułem zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych w związku ze śmiercią syna oraz kwotę ok. 6000 zł tytułem zwrotu poniesionych kosztów pogrzebu (jedynie część tych kosztów znajdowała swoje potwierdzenie w rachunkach, fakturach, etc.).

W wypadku komunikacyjnym uszkodzeń ciała doznało małżeństwo

Mężczyzna doznał ogólnych potłuczeń ciała, w szczególności stłuczenie kolana i barku. Kobieta doznała wielonarządowego urazu ciała, w szczególności złamania mostka, urazu kręgosłupa na odcinku szyjnym kręgosłupa, licznych otarć i stłuczeń ciała, nadto, wskutek silnego uderzenia podczas zderzenia, poszkodowana doznała silnego stłuczenia okolic podbrzusza prawego, skutkującego powstaniem krwiaka znacznych rozmiarów. W postępowaniu likwidacyjnym TU przyznało mężczyźnie kwotę 3000 zł jako zadośćuczynienie, ustalając, iż doznał uszczerbku na poziomie 2%, a kobiecie 4500 zł zadośćuczynienia przyznając 3,5% uszczerbek na zdrowiu. W postępowaniu sądowym na rzecz kobiety wywalczyliśmy kwotę 18000 zł tytułem zadośćuczynienia, ustalono jednocześnie, ze doznała 9% uszczerbku. Na rzecz mężczyzny sąd zasądził dodatkowo 12000 zł (ustalono 5% uszczerbku na zdrowiu).

W wypadku poszkodowany został kierowca

Poszkodowany doznał szeregu urazów kręgosłupa oraz kończyn dolnych. Zgłosił szkodę do TU samodzielnie. Ubezpieczyciel wypłacił mu kwotę 2200 zł jako zadośćuczynienie oraz zwrócił udokumentowane koszty leczenia (ok. 120 zł). Kancelaria złożyła odwołanie w tej sprawie, uzyskując dopłatę w kwocie 1800 zł. Sprawa została skierowana do sądu, gdzie – na wyraźne żądanie klienta – sprawa zakończyła się ugodą na poziomie 5000 zł. Łącznie dla Klienta wywalczyliśmy kwotę 4800 zł.

Na terenie targowiska handlowego kobieta wpadła w dziurę/wyrwę pomiędzy płytami chodnikowymi, które dodatkowo były nierówno ułożone

Zdarzenie potwierdziły zeznania kilku świadków: męża oraz innych klientów targowiska. Doznała złamania kostki wraz z przemieszczeniem, z powikłanym procesem leczenia i rehabilitacji. TU zaproponowało kwotę 5000 zł. Za naszym pośrednictwem klientka otrzymała dodatkowo kwotę 6000 zł. oraz zwrot kosztów prywatnej rehabilitacji (w kwocie ok. 1200 zł).

Mężczyźnie w Warszawie ukradziono samochód marki Mercedes Benz

Polisa ubezpieczenia AC pojazdu zawierała klauzulę zabezpieczającą stałą wartość pojazdu przez cały okres trwania umowy ubezpieczenia. Ubezpieczyciel przy wypłacie odszkodowania pomniejszył wartość pojazdu o 22200 zł. Decyzji nie zmienił pomimo odwołania złożonego przez poszkodowanego. Po przekazaniu sprawy do Kancelarii w wyniku skierowania sprawy do sądu Ubezpieczyciel wypłacił pełną wartość odszkodowania z Polisy klienta wraz z należnymi odsetkami za zwłokę oraz kosztami postępowania. Całkowita wartość uzyskanego odszkodowania wyniosła 28640 zł.


Bezpłatna weryfikacja sprawy!

Skontaktuj się z nami. To nic nie kosztuje!

CASTELLUM Kancelaria Odszkodowawcza
Adres: ul. Piotrkowska 147 lok. 4
90-440 Łódź
Tel/fax: 42 630 00 97
Tel. kom.: 604 080 830, 503 875 122
e-mail: biuro@castellum.com.pl

Wiemy jak znacząco podnieść wysokość należnego odszkodowania!