Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny z OC sprawcy

Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny z OC sprawcy

Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny często jest zaniżone, zdarza się też odmowa wypłaty świadczenia z OC sprawcy. W takich sytuacjach nie należy jednak załamywać rąk. Zaufaj specjalistom. Oferujemy skuteczne odzyskiwanie odszkodowań OC dla ofiar wypadków i ich rodzin, za cierpienia fizyczne i psychiczne, a także wszelkie poniesione koszty.

Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny obejmuje różne rodzaje świadczeń. Należą do nich:

  • Odszkodowanie za poniesione koszty leczenia, rehabilitacji oraz opieki pielęgniarskiej (w tym wizyty u lekarza, pobyt w szpitalu, leki, materiały opatrunkowe, sprzęt rehabilitacyjny etc.), a także dojazdów (w tym także osób bliskich sprawujących opiekę lub odwiedzających w szpitalu). Rekompensata może być też wypłacona z tytułu dochodów utraconych z trakcie przebywania na zwolnieniu lekarskim, a także kosztów przekwalifikowania się w sytuacji niemożności ponownego podjęcia pracy w dotychczasowym charakterze
  • Renta, czyli stałe świadczenie, wypłacane w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu, mające zrekompensować utracone korzyści majątkowe, które poszkodowany mógłby osiągać dzięki swojej pracy, będąc w pełni zdrowym.

Utrata zdrowia i związane z tym cierpienie, to aspekt niemierzalny w sposób obiektywny, Nie mniej istnieją sposoby na to, by odpowiednio wysokie odszkodowanie po wypadku komunikacyjnym w tym właśnie zakresie wyliczyć i jego wypłaty skutecznie zażądać, dodając do tego kwoty rekompensat za poniesione koszty i korzyści utracone.

 

Jak uzyskać wysokie odszkodowanie za wypadek komunikacyjny?

W większości przypadków, odzyskiwanie odszkodowań komunikacyjnych odbywa się z OC sprawcy. Mieć jednak należy na uwadze, że nie wszyscy kierowcy – mimo grożących sankcji – respektują obowiązek posiadania ważnej polisy. Często też sprawca pozostaje nieznany. W takiej sytuacji roszczenie należy skierować do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Niezależnie od tego, kto będzie adresatem, ofiarę wypadku czekać może długa i żmudna batalia – naprzeciw bowiem stają specjaliści mający za sobą tysiące podobnych spraw i jeden tylko cel do osiągnięcia: wypłacenie odszkodowania w jak najniższej kwocie. Najlepiej – równe zero złotych. W praktyce zatem likwidacja szkody z OC sprawcy, która mogłaby się wydawać prostą formalnością, nader często zamienia się w drogę przez mękę, której finalnym rezultatem jest:

Tego typu sytuacje w polskich realiach zdarzają się nagminnie. Na szczęście, stojąc przed koniecznością ubiegania się o odszkodowanie za wypadek komunikacyjny, można niekorzystnemu biegowi wydarzeń zapobiec, korzystając z pomocy profesjonalistów zaprawionych w bojach z towarzystwami ubezpieczeniowymi.

 

Profesjonalne odzyskiwanie odszkodowań komunikacyjnych

Decyzja ubezpieczyciela, przyznająca zaniżone odszkodowanie z OC sprawcy, czy też wiążąca się z całkowitą odmową jego wypłaty, nie musi zamykać drogi do uzyskania należnych pieniędzy. Powierzając swoją sprawę Kancelarii Odszkodowawczej Castellum, dostajesz drugą szansę na uzyskanie godziwego świadczenia. Jak działamy?

 • Przygotowujemy odwołanie od decyzji ubezpieczyciela. Profesjonalny pełnomocnik sporządzi w Twoim imieniu wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy o wypłatę odszkodowania komunikacyjnego z OC sprawcy, argumentując go:
  • najważniejszymi okolicznościami wynikającymi ze stanu faktycznego,
  • przepisami prawa powszechnie obowiązującego,
  • ugruntowanym orzecznictwem, stanowiącym podstawę orzekania przez sądy powszechne.
 • W sytuacji skierowania sprawy na wokandę, służąc wiedzą i doświadczeniem, będziemy Cię reprezentować w postępowaniu sądowym.

 

Kto może dostać odszkodowanie z OC sprawcy?

Ofiary wypadków często nie ubiegają się o odszkodowanie z OC sprawcy, nie mając świadomości, że jest ono im należne. Pamiętaj zatem, że uprawnioną do wystosowania tego typu roszczeń jest każda osoba, która wskutek wypadku komunikacyjnego poniosła szkodę, a nie została uznana sprawcą zdarzenia. Może to być:

 • Kierowca, który nie jest sprawcą wypadku oraz wszyscy jego pasażerowie
 • Pasażerowie podróżujący jednym samochodem z kierowcą uznanym za sprawcę wypadku
 • Inni uczestnicy ruchu, którzy w jakikolwiek sposób ucierpieli w zdarzeniu (piesi, rowerzyści, motocykliści)

Kluczowe w kwestii odszkodowania z OC jest określenie, czy powstała ona w ruchu komunikacyjnym. Ale uwaga – katalog tego typu sytuacji jest niezwykle szeroki i nie ogranicza się tylko do wypadku czy kolizji drogowej dwóch lub większej liczby pojazdów. Obejmuje też przypadki takie, jak uszczerbek na zdrowiu poniesiony w związku z wsiadaniem do pojazdu, czy jego załadunkiem lub rozładunkiem.

 

Odszkodowanie za śmierć w wypadku komunikacyjnym

Kwestią odrębną jest odszkodowanie za śmierć w wypadku komunikacyjnym. Także w takim przypadku można się starać o odszkodowanie z OC sprawcy – roszczenie to przysługuje członkom najbliższej rodziny ofiary. Należy jednak wiedzieć, że nie jest ono należne z automatu i nie otrzymają go wszyscy krewni i powinowaci. Zazwyczaj na pieniądze liczyć mogą jedynie osoby zamieszkujące wspólnie ze zmarłym przed wypadkiem i tworzące z nim wspólnotę ekonomiczną. Pamiętać też trzeba, że do wniosku o wypłatę odszkodowania z OC sprawcy należy dołączyć komplet niezbędnych dokumentów, takich jak:

 • akt zgonu
 • dokumentacja medyczna dotycząca działań zespołu ratunkowego na miejscu zdarzenia oraz ewentualnego leczenia w szpitalu
 • notatka policyjna lub wyrok sądowy określający sprawcę wypadku

Odszkodowanie za śmierć w wypadku komunikacyjnym może uwzględniać wiele aspektów szkody poniesionej przez członków rodziny, od cierpienia psychicznego, po materialne konsekwencje wypadku (np. utrata istotnego źródła utrzymania).

 

Odszkodowania komunikacyjne w Łodzi i regionie

Prowadzenie sprawy o odszkodowanie za wypadek komunikacyjny należy powierzyć firmie doświadczonej, sprawdzonej, dysponującej sztabem wykwalifikowanych specjalistów, a w dodatku takiej, której siedziba znajduje się na blisko Ciebie – to znacznie ułatwi kontakt. Chcesz uzyskać należne Ci pieniądze? Jesteś pod najlepszym adresem. Kancelaria Castellum odzyskuje odszkodowania komunikacyjne w Łodzi, działamy też na rzecz klientów z innych miast regionu łódzkiego, a także województw ościennych.

W codziennej praktyce kierujemy się znajomością nie tylko uregulowań prawnych, ale też specyficznych realiów lokalnych. To najlepsza gwarancja uzyskania maksymalnie wysokiego odszkodowania. Jeśli jesteś ofiarą wypadku – nie czekaj biernie na rozwój zdarzeń. Zgłoś bezpłatnie swoją sprawę i pozwól nam działać.


Bezpłatna weryfikacja sprawy!

Skontaktuj się z nami. To nic nie kosztuje!

CASTELLUM Kancelaria Odszkodowawcza
Adres: ul. Piotrkowska 147 lok. 4
90-440 Łódź
Tel/fax: 42 630 00 97
Tel. kom.: 604 080 830, 503 875 122
e-mail: biuro@castellum.com.pl

Wiemy jak znacząco podnieść wysokość należnego odszkodowania!