Błędy budowlane – wypłata odszkodowania z OC sprawcy

Błędy budowlane – wypłata odszkodowania z OC sprawcy

Przeciekający dach, pękające ściany, odpadające tynki, niestabilna podłoga, wygięte krokwie – błędy budowlane mogą zamienić życie inwestora w koszmar. Pamiętaj: jeśli wskutek zaniedbań projektanta, wykonawcy lub nadzoru inwestorskiego ucierpiało Twoje zdrowie lub stan portfela – należy Ci się odszkodowanie z OC sprawcy. A my pomożemy Ci je uzyskać.

Błędy budowlane są na porządku dziennym. Nic dziwnego. Na polskim rynku działają tysiące firm budowlanych oraz projektowych. Lepszych i gorszych. Tak szerokie spektrum siłą rzeczy zwiększa ryzyko natknięcia się na podmiot, który świadczyć będzie usługi nie zachowując należytej staranności, jak również nie przestrzegając podstawowych dyrektyw sztuki budowlanej. Co robić, będąc poszkodowanym w takiej sytuacji? Czym są błędy budowlane? Kto ponosi za nie odpowiedzialność? Jakie są prawa osób, które poniosły szkodę?

 

Czym są błędy budowlane?

Błędy budowlane są pojęciem potocznym. W polskim prawie występuje termin „wady budowlanej”. Jak przytacza Polska Izba Inżynierów Budownictwa, wadą jest „każda niekorzystna i niezamierzona właściwość wybudowanego obiektu, utrudniająca zgodne z przeznaczeniem korzystanie z niego bądź jego konserwację lub obniżająca jego estetykę albo komfort użytkowników, która daje się wyeliminować za pomocą współczesnej techniki”. Dodatkowo za wadę uznaje się też brak określonej właściwości, o której wykonujący usługę zapewnił zamawiającego.

Błędy budowlane i wynikające z nich szkody należą do tych, za które najtrudniej jest uzyskać odszkodowanie z OC sprawcy lub jego majątku. Należy pamiętać, że w procesie budowy obiektu mieszkalnego lub usługowego udział biorą – oprócz samego inwestora, który jest jego inicjatorem (i najczęściej poszkodowanym) – także: projektant, wykonawca, kierownik budowy oraz inspektor nadzoru inwestorskiego.

W przypadku wystąpienia błędów budowlanych, nagminną praktyką w polskich realiach jest przerzucanie się odpowiedzialnością za nieprawidłowości przez poszczególne podmioty biorące udział w przedsięwzięciu inwestorskim.

W przypadku roszczeń, które mają zostać zaspokojone z polisy OC, dodatkowym czynnikiem jest tradycyjny opór ze strony towarzystw ubezpieczeniowych, co do zasady dążących do zminimalizowania kwoty odszkodowania lub całkowitej odmowy wypłaty świadczenia.

W każdym z wymienionych przypadków poszkodowany staje zatem naprzeciw koalicji, z którą trudno jest wygrać w pojedynkę. Dlatego, jeśli bezskutecznie zmagasz się z konsekwencjami błędów budowlanych, skorzystaj z profesjonalnego wsparcia. Tylko zaangażowanie doświadczonej kancelarii odszkodowawczej pomoże Ci uzyskać należne pieniądze z OC sprawcy lub innych źródeł.

 

Błędy budowlane a rękojmia

Podstawowym narzędziem w sprawach dotyczących błędów budowlanych, są przepisy o rękojmi. Pamiętaj, że Twoje uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie dwóch lat, a gdy chodzi o wady budynku – po pięciu latach. W tym czasie możesz dochodzić od wykonawcy usunięcia wady, jeśli jej przyczyna leży w:

 • niewłaściwym wykonaniu prac budowlanych
 • wadliwości materiałów, które dostarczył wykonawca

Dodatkowo jednak, niezależnie od rękojmi, przysługuje Ci także odszkodowanie za błędy budowlane, którego dochodzić będziesz na zasadach ogólnych, z polisy ubezpieczeniowej lub majątku niesolidnego podmiotu. Warunek jest jeden – odszkodowanie z OC sprawcy będzie wypłacone, jeśli zaistnieje szkoda, co do której można udowodnić związek przyczynowo-skutkowy z nienależytym wykonaniem robót budowlanych lub projektowych.

 

Od kogo egzekwować odszkodowanie za błędy budowlane?

W zależności od konstrukcji umowy inwestorskiej, odszkodowanie za błędy budowlane może być dochodzone od takich podmiotów, jak

 • autor projektu budowlanego
 • kierownik budowy
 • wykonawca
 • inspektor nadzoru inwestorskiego

Każdy z nich zaangażowany jest w inwestycję w innym charakterze i każdy ma określone prawa oraz obowiązki, wynikające z umowy o roboty budowlane, które ostatecznie wyznaczają granice odpowiedzialności.

Pamiętaj: umowa o roboty budowlane powinna być zawarta na piśmie. Wymóg ten nie jest jednak obwarowany rygorem nieważności. De facto oznacza to, że wiążące są również ustalenia ustne. Innymi słowy – odszkodowanie za błędy budowlane możesz dostać nawet w sytuacji, gdy nie masz pisemnej umowy z wykonawcą lub innymi podmiotami uczestniczącymi w procesie inwestycyjnym. Warunek – należy skutecznie udowodnić fakt zawarcia umowy ustnej.

 

Kto odpowiada za błędy w projekcie budowlanym?

To jedno z pytań najczęściej zadawanych przez inwestorów. Odpowiedź jest trywialnie prosta – architekt, autor projektu własnoręcznie pod nim podpisany, który jako podmiot profesjonalny powinien się kierować w swojej pracy przepisami prawa budowlanego, wydanymi decyzjami administracyjnymi oraz wiedzą techniczną. O odszkodowanie z OC pracowni architektonicznej możemy wystąpić w rozlicznych sytuacjach, do których należą przypadki między innymi takie jak:

 • Zawalenie się budynku, do którego doszło w wyniku błędów projektowych, skutkujące zarówno stratami materialnymi, jak też uszczerbkiem na zdrowiu osób przebywających wewnątrz
 • Zatrucie się dwutlenkiem węgla lub innymi substancjami w przypadku wadliwie zaprojektowanego układu wentylacji
 • Niemożność rozpoczęcia i ukończenia inwestycji w zaplanowanym terminie w związku z otrzymaniem wadliwego projektu

Błędy budowlane mogą być zawinione także przez wykonawcę, również będącego podmiotem profesjonalnym, który na mocy przepisów Kodeksu Cywilnego obowiązuje podwyższony miernik staranności przy realizacji umowy dotyczącej robót budowlanych.

Pamiętaj – jeśli projekt wykonany przez architekta jest wadliwy lub nie nadaje się do prawidłowego wykonania robót, wykonawca ma obowiązek zasygnalizowania tego faktu inwestorowi. Zaniechanie w tym względzie również może stanowić podstawę do odszkodowania z OC wykonawcy.

Podobnie rzecz wygląda w przypadku kierownika budowy, do którego powinności należy nie tylko należyte prowadzenie robót budowlanych, ale też obowiązek informacyjny względem inwestora odnośnie wszelkich nieprawidłowości, a także dokonywanie bieżących, starannych wpisów w dzienniku budowy.

 

Sprawna likwidacja szkody z OC sprawcy

Nie wiesz, jak udowodnić sprawstwo jednego z podmiotów biorących udział w budowie Twojego domu? Masz problem z uzyskaniem dokumentacji? Gubisz się w gąszczu przepisów i procedur? Ubezpieczyciel odmawia likwidacji szkody z OC sprawcy? Kancelaria Castellum pomoże Ci przejść suchą stopą przez cały proces dochodzenia odszkodowania z polisy OC sprawcy, ewentualnie – jego majątku.

 • Zbierzemy wszystkie dowody
 • Skompletujemy niezbędną dokumentację
 • Skutecznie sformułujemy roszczenie
 • Uzyskamy dla Ciebie odszkodowanie za błędy budowlane
 • W razie potrzeby, będziemy Cię reprezentować w sądzie

Złożenie wniosku o weryfikację Twojej sprawy przez kancelarię Castellum nic nie kosztuje. Możesz to zrobić pozostając na naszej stronie internetowej i korzystając ze specjalnego formularza. Możesz też wysłać mail bądź zadzwonić.


Bezpłatna weryfikacja sprawy!

Skontaktuj się z nami. To nic nie kosztuje!

CASTELLUM Kancelaria Odszkodowawcza
Adres: ul. Piotrkowska 147 lok. 4
90-440 Łódź
Tel/fax: 42 630 00 97
Tel. kom.: 604 080 830, 503 875 122
e-mail: biuro@castellum.com.pl

Wiemy jak znacząco podnieść wysokość należnego odszkodowania!