Odszkodowanie za wypadek w drodze do pracy

  • -

Odszkodowanie za wypadek w drodze do pracy

Uległeś wypadkowi w drodze do pracy lub z pracy? Poznaj zasady dochodzenia roszczeń z tego tytułu i uzyskaj należne świadczenie.

 

Za jakie zdarzenia otrzymuje się odszkodowanie za wypadek w drodze do pracy?

odszkodowanie za wypadek w drodze do pracyW dzisiejszej rzeczywistości prawie każdy z nas był świadkiem lub uczestnikiem wypadku. Pośpiech, opóźnienia komunikacji, „korki” na drogach i codzienna droga, jaką przebywamy do pracy, a potem z pracy do domu, rodzi sytuacje, w których dojść może do wypadku o groźnych konsekwencjach dla zdrowia. Mowa tu o uszczerbku na zdrowiu wywołanym wypadkiem komunikacyjnym (czyli z udziałem pojazdu mechanicznego) ale nie tylko. Przyczyną urazów mogą być także zdarzenia o charakterze losowym np. pieszy, który wywrócił się na chodniku nieprzystosowanym do bezpiecznego korzystania – zabłoconym, nieodśnieżonym i nieposypanym piaskiem lub solą. Nawet w drodze do/z pracy mogą zaskoczyć nas także najbardziej niecodzienne sytuacje jak np. ugryzienie przez psa. Co wtedy robić? Jakie działania podjąć, aby należycie udokumentować przebieg zdarzenia, jego przyczynę oraz skutki?

Przede wszystkim należy opanować nerwy, które najczęściej paraliżują nasze działania i mogą spowodować, że przeoczymy ważny szczegół, który będzie istotny w procesie dochodzenia odszkodowania za zdarzenie.

 

Kto pomoże nam odzyskać odszkodowanie za wypadek w drodze do pracy?

W takich wypadkach niewątpliwie warto skorzystać z pomocy profesjonalisty, który w prawidłowy sposób przeanalizuje okoliczności zdarzenia, ustali podstawę prawną roszczeń oraz dobierze ich rodzaj w konkretnej sprawie. Bardzo często bowiem przyczyną odmowy wypłaty świadczenia przez podmiot zobowiązany do jej naprawienia jest zła argumentacja stanowiska, o czym Poszkodowani często nie wiedzą. Przykładem może być Klientka Naszej Kancelarii.

Pani Kazimiera pracuje w przedszkolu. Drogę do niego przebywa przez park. Pewnego razu wracając z pracy przewróciła się na śliskiej alejce, łamiąc obojczyk. Towarzystwo Ubezpieczeń odmówiło wypłaty świadczenia, ponieważ uznało, że miejsce wypadku było „skrótem”, a nie tradycyjnym ciągiem pieszym, czyli alejką przeznaczoną do poruszania się po parku. Kancelaria poddała sprawę weryfikacji. Ustaliliśmy, jaki był faktyczny przebieg wypadku, gdzie do niego doszło. Ponadto, w złożonym odwołaniu od decyzji Ubezpieczyciela wskazaliśmy na okoliczności uzasadniające jego odpowiedzialność za zdarzenie, wskazując, że droga, którą wybrała poszkodowana, nie tylko nie była drogą na skróty, ale wydzielonym ciągiem komunikacyjnym, z którego powszechnie korzystali okoliczni mieszkańcy.

 

Czy Pani Kazimiera dostała odszkodowanie za wypadek w drodze do pracy?

W sprawie Pani Kazimiery wnikliwość naszych pracowników pomogła wskazać Ubezpieczycielowi zasadność zgłoszonych roszczeń. Pomogliśmy Pani Kazimierze udowodnić odpowiedzialność Ubezpieczyciela za zdarzenie i uzyskaliśmy dla niej satysfakcjonującą kwotę odszkodowania, powiększoną o koszty opieki i utracone korzyści, takie jak opłacony urlop, na który nie pojechała z powodu wypadku.

Klientka nie była świadoma przysługujących jej roszczeń i idących za nimi świadczeń. Dzięki pomocy Kancelarii udało się zrekompensować cierpienia związane z powypadkowym procesem leczenia.

O procedurze dochodzenia odszkodowań przez naszą Kancelarię możesz przeczytać tu: https://castellum.com.pl/nasze-uslugi/dochodzenie-odszkodowan.


Bezpłatna weryfikacja sprawy!

Skontaktuj się z nami. To nic nie kosztuje!

CASTELLUM Kancelaria Odszkodowawcza
Adres: ul. Piotrkowska 147 lok. 4
90-440 Łódź
Tel/fax: 42 630 00 97
Tel. kom.: 604 080 830, 503 875 122
e-mail: biuro@castellum.com.pl

Wiemy jak znacząco podnieść wysokość należnego odszkodowania!