Odszkodowania powypadkowe

Odszkodowania powypadkowe

Dotkliwy ból w szyjnym odcinku kręgosłupa, niedowłady, przykurcze, depresja – skutki wypadku drogowego mogą się ujawnić nawet wiele miesięcy później. W takiej sytuacji również możesz walczyć o odszkodowanie powypadkowe – nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Nie wiesz jak? Zwróć się do nas. Pomożemy Ci uzyskać pieniądze z OC sprawcy.

Nagłe hamowanie, huk giętych blach, krzyk. Żyjesz, ale przed Tobą długi proces dochodzenia do zdrowia. I rosnące koszty. Lekarz, rehabilitant, wózek, leki, dojazdy. Czy za Twój ból, cierpienie i nagłe obniżenie materialnego statusu oraz jakości życia ktoś powinien zapłacić? Tak. Od tego właśnie są odszkodowania powypadkowe. Ale pamiętaj – wysokie świadczenie należy Ci się także w przypadku dolegliwości fizycznych i psychicznych, które objawią się z całą mocą po dłuższym czasie. Należą do nich między innymi:

 • Bóle w odcinku szyjnym kręgosłupa
 • Niedowłady kończyn, przykurcze będące efektem złamań
 • Napady padaczkowe i inne zaburzenia czynności mózgu – konsekwencja wstrząśnienia oraz podobnych urazów głowy
 • Zespół stresu pourazowego lub inne problemy natury psychicznej (zaburzenia pamięci, depresja, stany lękowe, problemy z koncentracją)
 • Zaburzenia snu, zaburzenia łaknienia

Nigdy nie bagatelizuj tego typu symptomów. Poddaj się diagnozie. Jeśli istnieje związek między odczuwanym dolegliwościami, a przebytym wypadkiem, także z tego tytułu możesz dochodzić odszkodowania powypadkowego.

 

Czym są odszkodowania powypadkowe?

Odszkodowania powypadkowe stanowią szeroką kategorię świadczeń, na wielu płaszczyznach przenikającą się ze szkodami komunikacyjnymi, a także szkodami będącymi konsekwencją nieszczęśliwych zdarzeń w pracy, czy upadku na nierównym, zaśnieżonym lub oblodzonym chodniku. Odszkodowania powypadkowe co do zasady zaspokajać powinny dwie kategorie roszczeń:

 • Majątkowe, które są względnie łatwo policzalne, i które są swego rodzaju codziennością w przypadku wypadków komunikacyjnych
 • Niemajątkowe, mające charakter zadośćuczynienia, przede wszystkim za uszczerbek na zdrowiu i wszystkie negatywne przeżycia z nim związane, zarówno bezpośrednio po wypadku, jak też w dłuższej perspektywie czasowej.

Odszkodowania powypadkowe o charakterze niemajątkowym stanowią szczególne wyzwanie. Ze względu na brak obiektywnego wyznacznika w procesie wyceny, są przedmiotem zaciekłych sporów między poszkodowanym, a zakładem ubezpieczeń.

 

Odszkodowanie powypadkowe z OC sprawcy

Kodeks Cywilny stanowi, że do naprawienia szkody zobowiązany jest ten, kto ją wyrządził lub się do niej przyczynił poprzez swoje działanie albo zaniechanie. W praktyce jednak, w przypadku zdecydowanej większości odszkodowań powypadkowych, tego typu osobista odpowiedzialność zostaje de facto zniesiona na rzecz zakładu ubezpieczeń, z którym dana osoba, firma lub instytucja ma podpisaną umowę. Dotyczy to m.in. odszkodowań komunikacyjnych, a także roszczeń kierowanych wobec takich podmiotów, jak:

 • Zarząd Dróg i Transportu,
 • Zarząd Lokali Miejskich, czy
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne.

Oznacza to, że niemal zawsze odszkodowanie powypadkowe jest wypłacane z OC sprawcy. A przynajmniej powinno być. Rzeczywistość często jednak pisze odmienny scenariusz, a poszkodowany spotyka się bądź odmową wypłaty świadczenia, bądź istotnym jego zaniżeniem.

 

Odszkodowanie za wypadek w pracy

Sytuacją, w której osoba poszkodowana może dochodzić roszczeń niemajątkowych, jest też wypadek w pracy. Odszkodowanie, w postaci jednorazowego świadczenia, jest w takim przypadku rutynowo wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jego kwota wprost zależna jest od wyliczonego procentowo trwałego lub długookresowego uszczerbku na zdrowiu – od kwietnia 2019 r. do marca 2020 za każdy 1 procent należy się poszkodowanemu 917 złotych. Należy jednak pamiętać, że odszkodowanie za wypadek w pracy wypłacone przez ZUS nie musi wyczerpywać roszczeń pracownika – może się on domagać także zadośćuczynienia ze strony swojego pracodawcy lub jego ubezpieczyciela. O odszkodowanie z OC sprawcy lub jego majątku osobistego często jednak trzeba zawalczyć na drodze sądowej.

 

Jak dostać odszkodowanie powypadkowe?

O odszkodowanie powypadkowe może się ubiegać każda osoba, która doznała szkody, a nie jest sprawcą wypadku. Może to być kierowca, pasażer, przechodzień, pracownik, czy klient poszkodowany przez wadliwie działające urządzenie. Aby skutecznie starać się o odszkodowanie powypadkowe, należy udokumentować okoliczności, w jakich doszło do szkody. Nieocenione w takiej sytuacji są:

 • Dokumentacja fotograficzna miejsca zdarzenia
 • Spisane pisemnie oświadczenia świadków wraz z ich danymi osobowymi
 • Pisemne oświadczenie osoby odpowiedzialnej za wypadek, zawierające:
  • Potwierdzenie odpowiedzialności i winy za zaistniałą sytuację
  • Dane osobowe, adres zamieszkania, numer polisy ubezpieczeniowej
 • W razie interwencji policji lub innych służb mundurowych – pisemna notatka z miejsca zdarzenia

Dowody te w znacznym stopniu zwiększają szansę uzyskania odszkodowania powypadkowego. W praktyce niezwykle istotne może się okazać zwłaszcza sfotografowanie miejsca zdarzenia. Do czasu rozpatrzenia sprawy, dziurawy chodnik, czy wadliwie działająca huśtawka mogą bowiem zostać naprawione, co będzie oznaczało bezpowrotną utratę dowodów rzeczowych. W przypadku konieczności specjalistycznego leczenia, należy też systematycznie gromadzić dokumentację medyczną oraz wszelkie dowody ponoszonych kosztów (paragony, faktury etc.).

 

Odszkodowania powypadkowe w Łodzi i regionie

Proces zgłoszenia szkody na pierwszy rzut oka nie wydaje się skomplikowany. Należy jednak mieć na uwadze, że postępowanie likwidacyjne jedynie w nielicznych przypadkach całkowicie toczy się po myśli poszkodowanego.

Bezpodstawna odmowa wypłaty świadczeń odszkodowawczych, bądź wypłata ich w kwocie zaniżonej, są w Polsce praktykami nagminnymi. Dlatego starając się o uzyskanie odszkodowania powypadkowego w Łodzi lub w innych miastach regionu łódzkiego, skorzystaj z pomocy naszego pełnomocnika. Doświadczenie specjalistów Kancelarii Castellum to najlepsza gwarancja sukcesu w starciu z towarzystwem ubezpieczeniowym.

Wygrywamy ponad 90% spraw przyjętych po wstępnej analizie

Jak działamy? W zakres naszych usług wchodzą:

 • Bezpłatna weryfikacja Twojej sprawy
 • Pomoc w zgromadzeniu niezbędnej dokumentacji
 • Złożenie wniosku o odszkodowanie powypadkowe (także o ponowne rozpatrzenie sprawy, w przypadku uzyskania niesatysfakcjonującej kwoty w wyniku działań na własną rękę)
 • Poprowadzenie sprawy w sądzie aż do prawomocnego rozstrzygnięcia w sytuacji, gdy trafi ona na wokandę.

Prowadząc sprawy o odszkodowania powypadkowe w Łodzi i regionie, kierujemy się znajomością realiów, przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a także orzecznictwa, stanowiącego podstawę orzekania przez sądy powszechne.


Bezpłatna weryfikacja sprawy!

Skontaktuj się z nami. To nic nie kosztuje!

CASTELLUM Kancelaria Odszkodowawcza
Adres: ul. Piotrkowska 147 lok. 4
90-440 Łódź
Tel/fax: 42 630 00 97
Tel. kom.: 604 080 830, 503 875 122
e-mail: biuro@castellum.com.pl

Wiemy jak znacząco podnieść wysokość należnego odszkodowania!