Szkoda chodnikowa – odszkodowanie z OC sprawcy

Szkoda chodnikowa – odszkodowanie z OC sprawcy

Złamana noga, opuchnięta ręka, długie tygodnie w łóżku, rosnące koszty zwolnienia i rehabilitacji. Czy wiesz, że twoje cierpienie ma wymierną wartość? Za wypadek na chodniku możesz dostać pieniądze. Konkretne. Uzyskamy dla Ciebie wysokie odszkodowanie z OC sprawcy. Z naszą pomocą za szkodę chodnikową dostaniesz nawet 10 razy więcej, niż oferuje ubezpieczyciel.

Urazy kończyn i innych części ciała (złamania, zwichnięcia, otwarte rany), powstałe w wyniku upadku na nierównej, śliskiej lub nieuprzątniętej powierzchni ciągu pieszego, to tak zwane szkody chodnikowe. Zobacz – kto ponosi za nie odpowiedzialność i jak uzyskać odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu oraz inne straty.

 

Wypadek na chodniku

Wystarczyła chwila. Tracisz równowagę, ciało zalega na chodniku. Czujesz przeszywający ból. Wizyta na pogotowiu odbiera nadzieję: złamanie z przemieszczeniem. Przed tobą długie tygodnie w gipsie, a zanim wrócisz do pełnej sprawności – specjalistyczna rehabilitacja. Trzeba było uważać – mówi lekarz na odchodne, rutynowo marszcząc brwi. Dopiero w tym momencie dociera do Ciebie: przecież to nie Twoja wina. Chodnik był dziurawy, a w dodatku nieodśnieżony i oblodzony. Ktoś za to odpowiada. A jeśli tak, za wypadek na chodniku należy Ci się odszkodowanie. Co robić w tej sytuacji?

 • Czy odszkodowania można dochodzić z OC sprawcy?
 • Jak złożyć wniosek o odszkodowanie za upadek na chodniku?
 • Jak wysokie może być odszkodowanie za upadek na oblodzonym chodniku?
 • Dlaczego prowadzenie sprawy dotyczącej szkody chodnikowej od samego początku warto powierzyć doświadczonej kancelarii odszkodowawczej?

 

Szkoda chodnikowa z OC sprawcy

Odpowiedzialność za szkody chodnikowe ponosi właściciel, administrator lub inny podmiot, do którego obowiązków należy dbanie o prawidłowy stan techniczny chodników i ścieżek, a także bieżące ich utrzymanie. Wprost wynika to z:

 • art. 20 ustawy o drogach publicznych
 • art. 5 ust. 1, pkt 4 ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.

Oznacza to, że wszelkie zaniedbanie w tej materii może zostać uznane za sprawstwo lub przyczynienie się do szkody. Jak stanowi zaś art. 414 Kodeksu Cywilnego, kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. W takiej sytuacji masz więc pełne prawo wystąpić o odszkodowanie z OC sprawcy. W teorii – to proste. W praktyce – znacznie trudniejsze. Dochodzenie roszczeń odbywa się bowiem na zasadzie winy, którą należy bezsprzecznie udowodnić.

 

Jak uzyskać odszkodowanie za upadek na oblodzonym chodniku?

Jak uzyskać odszkodowanie za upadek na oblodzonym chodniku? Niezbędne jest przede wszystkim zgromadzenie pełnego materiału dowodowego. Pierwsze i podstawowe kroki, jakie należy przedsięwziąć, to:

 • Wykonanie fotografii dokumentującej stan chodnika (dziury, wystające krawędzie płyt, zalegający śnieg, oblodzenie etc.)
 • Nawiązanie kontaktu z ewentualnymi świadkami wypadku na chodniku, którzy potwierdzą jego miejsce i czas, a często także stan nawierzchni.
 • Ustalenie podmiotu odpowiedzialnego za szkodę chodnikową. Może to być gmina, właściciel sąsiadującej posesji, ale też administrator osiedla, a nawet firma sprzątająca.

Błędne zaadresowanie roszczeń w kwestii szkody chodnikowej nie tylko nie doprowadzi do pożądanych skutków, ale również może narazić na dodatkowe koszty poszkodowanego. Dlatego już na tym etapie warto skorzystać z usług profesjonalnej kancelarii odszkodowawczej, która precyzyjnie określi adresata. Podobnie rzecz wygląda w kwestii dokumentacji medycznej. Nieumiejętne opisanie zdarzenia i jego skutków zdrowotnych może skutkować istotnym obniżeniem wysokości świadczeń i wydłużeniem procesu ich dochodzenia, a nawet odmową wypłaty odszkodowania z OC sprawcy. Jak tego uniknąć?

 

Do 10 razy wyższe odszkodowanie z OC sprawcy

Powierzając prowadzenie sprawy kancelarii odszkodowawczej Castellum zyskujesz pewność, że podmiot odpowiedzialny za szkodę chodnikową zostanie właściwie ustalony, a dokumentacja medyczna i dowody środowiskowe należycie zebrane oraz wykorzystane. Kancelaria Castellum skutecznie dochodzi praw ofiar wypadków w Łodzi, a także na terenie woj. łódzkiego oraz województw ościennych. Nasze atuty, to:

 • Doskonała znajomość przepisów regulujących kwestie odszkodowawcze, a także orzecznictwa sądów w zbliżonych stanach faktycznych.
 • Znajomość realiów odszkodowawczych oraz kwot jakie można uzyskać w konkretnych sprawach
 • Doświadczenie w walce z organizacjami tak wyspecjalizowanymi, jak Towarzystwa Ubezpieczeń.

Zgłoś swoją sprawę do nas. Złożymy za ciebie wniosek o odszkodowanie za upadek na chodniku do sądu i poprowadzimy postępowanie aż do uzyskania satysfakcjonującej kwoty. Efekty naszych działań są wymierne:

Klienci Castellum wielokrotnie cieszyli się z odszkodowań nawet do 10 razy wyższych, niż kwoty pierwotnie przyznane przez ubezpieczycieli

Praktyka pokazuje, że najwyższe różnice udaje się uzyskać w tych sprawach, w których doradzanie klientowi zaczynamy już na najwcześniejszym etapie postępowania.

 

Jakie straty pokrywa odszkodowanie z OC?

Pamiętaj: odszkodowanie za upadek na nierównym chodniku powinno rekompensować wszystkie poniesione przez Ciebie szkody, nie tylko stricte zdrowotne, ale też psychiczne, finansowe oraz materialne. Dlatego roszczenie dotyczące szkody chodnikowej zawierać może takie elementy, jak:

 • Zadośćuczynienie za poniesione urazy i związane z tym cierpienie fizyczne.
 • Zadośćuczynienie za krzywdy natury psychicznej, takie jak utrata zaufania, a nawet zaburzenia lękowe
 • Zwrot wszystkich kosztów leczenia (wizyty lekarskie, leki, sprzęt rehabilitacyjny, materiały opatrunkowe, dojazdy), a także ewentualnej rehabilitacji i opieki pielęgniarskiej.
 • Zwrot tzw. korzyści utraconych, związanych z pomniejszeniem wynagrodzenia za pracę w czasie zwolnienia lekarskiego i wszelkimi innymi, udokumentowanymi stratami wynikającymi z niemożności prowadzenia normalnej aktywności życiowej.
 • Wyrównanie strat wynikających z uszkodzenia rzeczy osobistych (ubranie, torebka, zegarek, telefon komórkowy etc.)

Wszystkie wymienione wyżej koszty pokryć może odszkodowanie z OC podmiotu odpowiedzialnego za stan chodnika. Nie czekaj. Już teraz zgłoś nam swoją sprawę. Weryfikacja jest całkowicie bezpłatna. Pomożemy Ci uzyskać należne pieniądze – szybko i skutecznie.


Bezpłatna weryfikacja sprawy!

Skontaktuj się z nami. To nic nie kosztuje!

CASTELLUM Kancelaria Odszkodowawcza
Adres: ul. Piotrkowska 147 lok. 4
90-440 Łódź
Tel/fax: 42 630 00 97
Tel. kom.: 604 080 830, 503 875 122
e-mail: biuro@castellum.com.pl

Wiemy jak znacząco podnieść wysokość należnego odszkodowania!