Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej

  • -

Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej

Wypadki ze skutkiem śmiertelnym są najtrudniejszym rodzajem sytuacji, które stawia przed Nami los. Śmierć najbliższej osoby paraliżuje dalsze życie i przysłania zdolność logicznego rozwiązywania problemów. Często trauma jest na tyle wielka, że osoby dotknięte tego rodzajem tragedii ulegają społecznemu wykluczeniu. Pomimo należącej się pomocy – nie korzystają z niej.

Przyczyną takiego postępowania jest brak wiedzy jak swoje roszczenia umocować. Przede wszystkim zaznaczyć należy, że wypłata takiego świadczenia składa się z dwóch osobnych – odszkodowania i zadośćuczynienia.

 

Odszkodowanie a zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby

Tłumacząc w ogromnym uproszczeniu przyjąć można, że odszkodowanie przysługuje za szkody majątkowe, natomiast zadośćuczynienie za niemajątkowe. Składa się na nie wiele wyliczeń, które warunkują prywatne i indywidualne sytuacje roszczących. Do osób uprawnionych do zadośćuczynienia wlicza się krąg osób najbliższych – np. małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo. Wraz jednak ze zmianą stosunków społecznych, których jesteśmy świadkami w dzisiejszej rzeczywistości i przepisy wymagają ciągłych uzupełnień. Orzecznictwo sądowe stale doprecyzowuje zasady na jakich orzekać można o wysokości wycenionych strat związanych ze zmianą warunków życiowych po wypadku. Przywraca to nadzieję na wypłatę zadośćuczynienia dla osób żyjących w nieformalnych związkach, ale także np. dla dzieci przysposobionych itp., itd.

 

Jak walczyć o wysokość zadośćuczynienia po śmierci bliskiej osoby

zadoscuczynienie-za-smierc-osoby-bliskiejSytuacja, z którą mieliśmy do czynienia to najechanie przez pojazd mechaniczny na osobę, która poniosła w bezpośrednim związku z wypadkiem śmierć. Po poszkodowanym – spośród najbliższego otoczenia – została tylko siostra. Ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania, zarzucając brak więzi pomiędzy rodzeństwem oraz przyczynienie ofiary do spowodowania wypadku. Pani Leokadia przyszła do Nas. Przeanalizowaliśmy sprawę ponownie. Okazało się, że więzi pomiędzy rodzeństwem istniały. Pomimo tego, że od wielu lat zameldowani byli pod innymi adresami łączyły ich związki prywatne. Planowali rozpocząć wspólnie prowadzenie działalności handlowo-usługowej. Ubezpieczyciel o planach tych nie wiedział, w związku z czym odmówił wypłaty zadośćuczynienia. Posiadając narzędzie jak opisać doznane cierpienia, okoliczności i łączące relacje udało się Nam zmienić się zdanie Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Dokumentując w odpowiedni sposób stopień zażyłości, bliskość, kontakt, zależności finansowe jesteśmy w stanie wykazać zasadność roszczenia.

 

Czy bycie sprawcą wypadku dyskwalifikuje roszczenie o zadośćuczynienie?

W przypadku uznania przyczynienia się do wypadku poszkodowanego – który w takim rozumieniu staje się również sprawcą – należy ustalić procentowo wysokość. Nie jest od razu powiedziane, że przyczynienie dyskwalifikuje roszczenie poszkodowanego. Z pewnością zmniejszy ono wartość wywalczonego odszkodowania i zadośćuczynienia, jednak nie przekreśla tej możliwości w ogóle. Dzięki Naszej pomocy w obydwu świadczeniach Pani Leokadia dostała zwroty pieniężne. Dodatkowo – jako świadczenie niezależne – przyznany został częściowy zwrot kosztów za pochówek. Nasze działania podwyższyły pierwsze – zaniżone w większości – propozycje wypłat od Ubezpieczycieli żerujących na niewiedzy i powypadkowym szoku roszczących.


Bezpłatna weryfikacja sprawy!

Skontaktuj się z nami. To nic nie kosztuje!

CASTELLUM Kancelaria Odszkodowawcza
Adres: ul. Piotrkowska 147 lok. 4
90-440 Łódź
Tel/fax: 42 630 00 97
Tel. kom.: 604 080 830, 503 875 122
e-mail: biuro@castellum.com.pl

Wiemy jak znacząco podnieść wysokość należnego odszkodowania!