Zalanie mieszkania – odszkodowanie

Zalanie mieszkania – odszkodowanie

Zalanie mieszkania może spowodować wymierne straty, liczone w dziesiątkach tysięcy złotych. Pomożemy Ci uzyskać maksymalnie wysokie odszkodowanie z OC sprawcy. Ustalimy adresata roszczeń, zadbamy o dokumentację, będziemy nadzorować proces wyceny szkody. Naprawdę warto.

Mało kto potrafi samodzielnie oszacować wartość nieruchomości i ruchomości zniszczonych w wyniku zalania mieszkania. Doskonale wiedzą o tym towarzystwa ubezpieczeniowe. Efekt – nagminne zaniżanie wyceny szkód i wypłata odszkodowań znacznie odbiegających od faktycznej wartości zalanych dóbr. A Ty? Czy wiesz, co robić, gdy dojdzie do zalania mieszkania? Ile można dostać odszkodowania za zalanie mieszkania? Dlaczego najlepszym wyjściem w takiej sytuacji jest powierzenie opieki nad sprawą profesjonalnej kancelarii odszkodowawczej?

Kto odpowiada za zalanie mieszkania?

Winą za zalanie mieszkania odruchowo i zdroworozsądkowo większość osób obarcza sąsiada, do niego kierując pierwsze pretensje, a często też roszczenia. Czasem słusznie, czasem nie. W budynkach wielokondygnacyjnych odpowiedzialność za zalane mieszkanie ponosić bowiem mogą różne podmioty, w tym:

  • Właściciel lub użytkownik jednego z mieszkań znajdujących się powyżej naszego lokum
  • Administrator nieruchomości, spółdzielnia, wspólnota mieszkaniowa
  • Przedsiębiorstwo zaopatrujące budynek w wodę lub energię cieplną

W praktyce często dochodzi do wzajemnego przerzucania się odpowiedzialnością za wyrządzoną szkodę, dodatkowo zaś sprawę komplikuje jej aspekt techniczny – faktyczna przyczyna zalania mieszkania często pozostaje trudna do identyfikacji bez specjalistycznej ekspertyzy. Oznacza to, że zanim na dobre zaczniesz się starać o wypłatę odszkodowania z polisy OC sprawcy, możesz natrafić na poważne rafy. A to tylko początek kłopotów.

Zalane mieszkanie – co zrobić?

O zalaniu mieszkania, już na początkowym etapie procesu likwidowania szkody, należy bezzwłocznie poinformować:

  • administratora budynku,
  • sprawcę szkody,
  • ubezpieczyciela, z którym sprawca ma podpisaną umowę

Jasno wynika z powyższego, że ustalenie tego, kto odpowiada za zalanie mieszkania jest kwestią absolutnie priorytetową. Błędne zaadresowanie roszczeń z góry bowiem skazuje Cię na przegraną – nie uzyskasz odszkodowania, a dodatkowo możesz się narazić na koszty. Dlatego sprawę już na wstępnym jej etapie warto powierzyć naszej kancelarii – działając w Twoim imieniu skutecznie określimy adresata wniosku o odszkodowanie. Pamiętaj – liczy się czas. Powszechną praktyką jest zamieszczanie w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia krótkich, zaledwie kilkudniowych terminów na zgłoszenie zalania mieszkania. W razie uchybienia im, dochodzenie należnych roszczeń, może być znacznie trudniejsze.

Zaniżenie kwoty odszkodowania za zalanie mieszkania

Pułapki zastawiane przez zakłady ubezpieczeń czyhają na osoby poszkodowane także na etapie wyceniania szkody. W ogromnej części przypadków proponowana kwota odszkodowania za zalanie mieszkania jest zaniżona, na co poszkodowani z reguły przystają, będąc nieświadomymi realnej wartości szkody.

W efekcie tego, w przypadku zakończenia postępowania likwidacyjnego, otrzymują odszkodowanie z OC sprawcy w kwocie znacznie niższej, niż ta, którą można byłoby uzyskać, gdyby nadzór nad poczynaniami likwidatora szkody sprawował doświadczony specjalista z naszej kancelarii.

Wycena szkody przy zalaniu mieszkania

Prawidłowa wycena szkody przy zalaniu mieszkania jest istotą efektywnego procesu jej likwidacji. Zaledwie nieliczni potrafią jednak precyzyjnie określić rozmiar i wartość doznanych strat, tak by skutecznie wejść w ewentualną polemikę z przedstawicielem zakładu ubezpieczeń.

W większości przypadków poszkodowani, pozostając w głębokiej nieświadomości, nie silą się na weryfikację poczynań ubezpieczyciela, pozwalając na zamknięcie postępowania na poziomie daleko odbiegającym od tego, co faktycznie mogliby uzyskać. Jak temu zapobiec? Rozwiązanie jest proste.

Zaangażowanie do sprawy kancelarii odszkodowawczej Castellum gwarantuje Ci przede bezpieczeństwo – sprawdzimy prawidłowość kalkulacji sporządzonej przez likwidatora, a Ty nie zapłacisz za to nawet złotówki. Proces weryfikacji zgłoszenia jest całkowicie bezpłatny.

Jeśli nasze doświadczenie pozwoli stwierdzić, że ubezpieczyciel zaniżył wycenę szkody przy zalaniu mieszkania, przedstawimy Ci możliwości dalszego działania w celu osiągnięcia satysfakcjonującej kwoty odszkodowania.

Zalanie mieszkania przez sąsiada bez ubezpieczenia

Sytuacją względnie często spotykaną jest zalanie mieszkania przez sąsiada bez ubezpieczenia. Czy w takiej sytuacji poszkodowanemu pozostaje zacisnąć zęby i za szkodę zapłacić z własnej kieszeni? Bynajmniej. Rozwiązania są dwa. Pierwszym z nich jest próba uzyskania rekompensaty za zniszczenie mienia z majątku własnego sąsiada, aczkolwiek jest to rozwiązanie nie zawsze skuteczne ze względu na możliwy brak środków na pokrycie większych strat, a także istotnie nadwątlające relacje dobrosąsiedzkie.

Rozwiązaniem drugim jest skorzystanie z własnej polisy OC, pod warunkiem, że posiadamy ważne ubezpieczenie mieszkania od zalania. W tym przypadku można liczyć na odszkodowanie w pełnej wysokości, jeśli tylko dopilnowane zostaną wszystkie szczegóły na poszczególnych etapach procesu likwidacji. Także i w tej sytuacji warto więc powierzyć sprawę naszej kancelarii odszkodowawczej. To krok, który bez cienia wątpliwości się opłaci.


Bezpłatna weryfikacja sprawy!

Skontaktuj się z nami. To nic nie kosztuje!

CASTELLUM Kancelaria Odszkodowawcza
Adres: ul. Piotrkowska 147 lok. 4
90-440 Łódź
Tel/fax: 42 630 00 97
Tel. kom.: 604 080 830, 503 875 122
e-mail: biuro@castellum.com.pl

Wiemy jak znacząco podnieść wysokość należnego odszkodowania!