Jak uzyskać odszkodowanie z polisy OC sprawcy wypadku?

  • -

Jak uzyskać odszkodowanie z polisy OC sprawcy wypadku?

 

Jakie warunki trzeba spełnić, aby nie spotkać się z odmową od Towarzystwa Ubezpieczeń?

Umowa ubezpieczenia  od odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych potocznie zwana ubezpieczeniem OC, to obowiązkowa umowa do zawarcia, do której zobligowani są wszyscy posiadacze pojazdów mechanicznych. Ubezpieczenie to tworzy rodzaj parasola ochronnego, gwarantując zarówno poszkodowanej ofierze, jak również sprawcy wypadku (z pewnymi wyjątkami) ochronę w związku z zaistnieniem wypadku komunikacyjnego.  Przepisy prawa w tym zakresie uzupełniane są poprzez orzecznictwo sądowe, w tym Sądu Najwyższego, dzięki temu kreśląc nowe obszary w zakresie możliwych do zgłoszenia roszczeń z zakresu ubezpieczeń komunikacyjnych. Jest to próba nadążenia za zmieniającymi się warunkami współczesnej rzeczywistości.

 

Dlaczego nie zawsze dochodzi do wypłaty odszkodowania z polisy OC?

wypadek-odszkodowanie-z-ocUbezpieczenie OC pojazdu, które zostało wdrożone tylko z myślą o poszkodowanych, ma również za zadanie chronić sprawcę – mimo jego winy. Skutki wypadków komunikacyjnych powodują nieraz
ogromne straty materialne i zdrowotne, pokrycie których w drodze rekompensaty dla poszkodowanej ofiary nie byłoby możliwe dla sprawców wypadków „z własnej kieszeni”.

Wiedza na temat warunków, które należy spełnić, aby wykorzystać przywileje płynące z faktu posiadania polisy OC jest niewątpliwie ważna. Pomimo faktu posiadania ubezpieczenia OC przez posiadacza samochodu nie zawsze dochodzi do wypłaty odszkodowania. W wielu przypadkach zdarza się, że:

  • ubezpieczyciele dokonując szacowania szkód znacznie zaniżają kwoty wyceny sporządzanych przez rzeczoznawców,
  • zwlekają z zajęciem przedmiotowego stanowiska w sprawie, przedłużając tym samym proces likwidacji szkody,
  • podważają przedstawione przez strony okoliczności zdarzenia, aby odmówić przyjęcia odpowiedzialności za  wypadek komunikacyjny,
  • w zakresie ustalenia kosztów napraw,  celowo zaniżana jest wartość pojazdu, a zawyżane są koszty naprawy, co skutkuje możliwością zakwalifikowania szkody jako całkowitej, dając ubezpieczycielowi podstawy do wypłaty jedynie różnicy pomiędzy wartością pojazdu przed szkodą, a wartością jego pozostałości po wypadku. W znacznym stopniu ogranicza  to możliwość realizacji czynności naprawczych poprzez przyjęcie zbyt niskich stawek.

 

Do czego masz prawo w ramach polisy OC po wypadku?

Jednym z roszczeń, z jakiego może skorzystać poszkodowany w wypadku, jest możliwość żądania zwrotu kosztów pojazdu zastępczego lub też pokrycie tych kosztów przez zobowiązanego do likwidacji szkody ubezpieczyciela. Od niedawna z prawa do zwrotu kosztów wynajmu pojazdu zastępczego może skorzystać w zasadzie każdy poszkodowany. Jeszcze do niedawna uważano, iż z samochodu zastępczego mogą skorzystać tylko osoby prowadzące działalność gospodarczą, o ile pojazd wykorzystują do jej prowadzenia.

Obecnie, w świetle nowych orzeczeń sądów, przyjmuje się, że samochód zastępczy może być również wykorzystywany do celów prywatnych takich jak np. podwożenie dzieci do szkoły, dojazd do pracy, załatwianie spraw prywatnych – jeśli w wyniku wypadku została pozbawiona środka transportu. Aby uniknąć pokrywania kosztów za wykorzystany zastępczy pojazd należy przede wszystkim jak najszybciej zgłosić szkodę do Ubezpieczyciela. W przypadku szkód częściowych, pojazd zastępczy przysługuje poszkodowanemu przez cały okres naprawy uzasadniony technologicznie. W tym celu pomocnym będzie dokument potwierdzający datę odbioru pojazdu z warsztatu naprawczego.

Natomiast przy szkodach całkowitych likwidowanych w ramach polisy OC sprawcy wypadku, przysługuje nam samochód zastępczy od daty powstania szkody do daty wypłaty odszkodowania powiększony o czas ok 5-7 dni na tzw. „zagospodarowanie pieniędzy” czyli zakup nowego samochodu. Należy mieć na uwadze także, że zwrócone zostaną koszty tylko za samochód, który posiada zbliżoną klasę do naszego własnego uszkodzonego samochodu. Mając na uwadze, że prawidłowe przygotowanie i uzasadnienie roszczeń może rodzić szereg trudności, można w tym celu skorzystać z pomocy fachowego pełnomocnika, który profesjonalnie przeanalizuje sprawę, a dzięki swojej wiedzy z zakresu ubezpieczeń może przyczynić się do znacznego podwyższenia kwoty przyznanych roszczeń.


Bezpłatna weryfikacja sprawy!

Skontaktuj się z nami. To nic nie kosztuje!

CASTELLUM Kancelaria Odszkodowawcza
Adres: ul. Piotrkowska 147 lok. 4
90-440 Łódź
Tel/fax: 42 630 00 97
Tel. kom.: 604 080 830, 503 875 122
e-mail: biuro@castellum.com.pl

Wiemy jak znacząco podnieść wysokość należnego odszkodowania!