Odszkodowanie za błąd medyczny

Odszkodowanie za błąd medyczny

Odszkodowanie za błąd medyczny może być liczone w dziesiątkach tysięcy złotych. Nic dziwnego, że szpitale i ubezpieczyciele robią wszystko, aby uniknąć odpowiedzialności. Nie pozwól na to. Kancelaria Castellum pomoże Ci uzyskać odszkodowanie z błąd lekarski. Tak wysokie, jak tylko się da.

Silikonowe rękawiczki zaszyte w brzuchu pacjenta. Usunięty bez powodu ząb. Uszkodzony nerw trójdzielny. Te i tysiące innych błędów medycznych życie każdego dnia zapisuje w otwartym katalogu. Z powodu niedopatrzeń, zaniedbań, błędnych decyzji personelu szpitali i poradni, pacjenci cierpią, chorują, tracą pracę, czasem umierają. Wszystko jednak ma swoją cenę. Dlatego już teraz zacznij się starać o odszkodowanie za błąd medyczny, który zrujnował zdrowie Twoje lub Twoich bliskich.

 

Co to jest błąd medyczny?

Błąd medyczny jest pojęciem, które – choć powszechnie stosowane – nie zostało wprost uregulowane w przepisach prawa i jako takie definiowane bywa w sposób nieostry oraz niejednoznaczny. Najczęściej za błąd medyczny uznawane jest nieumyślne działanie, zaniechanie lub zaniedbanie lekarza, ratownika medycznego, pielęgniarki oraz położnej, w wyniku którego naruszone zostało jedno z podstawowych praw pacjenta, dotyczące życia i zdrowia. Innymi słowy, jest to wszelkiego rodzaju błąd w sztuce, naruszenie reguł zawodowych obowiązujących pracowników służby zdrowia, które naraża chorego na szkodę. Mówimy przy tym o szkodzie wielorakiego rodzaju. Odszkodowanie za błąd medyczny uwzględniać może bowiem rekompensatę za takie jego następstwa, jak:

 • Cierpienie fizyczne i psychiczne związane z pogorszeniem się stanu zdrowia, lub brakiem widocznych efektów leczenia
 • Śmierć pacjenta (beneficjentami odszkodowania medycznego są wówczas członkowie najbliższej rodziny)
 • Dodatkowe koszty leczenia (w tym wizyty lekarskie, rehabilitacja, opieka pielęgniarska, sprzęt medyczny, leki, dojazdy etc.)
 • Korzyści utracone związane m.in. z okresowym lub trwałym zaprzestaniem wykonywania pracy zawodowej

 

Rodzaje błędów medycznych, za które możesz uzyskać odszkodowanie

Odszkodowania medyczne dotyczyć mogą sytuacji różnego typu, jako że do uchybień dochodzi na wielu etapach procesu leczenia. W przyjmowanej powszechnie klasyfikacji wyróżnia się:

 • Błąd decyzyjny (diagnostyczny oraz terapeutyczny): nieprawidłowe rozpoznanie choroby, wdrożenie niewłaściwej ścieżki leczenia. Może wynikać np. z braku kompetencji danego lekarza lub ratownika medycznego.
 • Błąd wykonawczy: nieprawidłowa realizacja procesu leczenia, na przykład nieudolnie wykonany zabieg operacyjny, czy podanie niewłaściwego leku.
 • Błąd organizacyjny – jego istotą jest np. brak odpowiedniego wyposażenia danej placówki służby zdrowia, braki kadrowe, czy nieumiejętne ułożenie grafika dyżurów.
 • Błąd opiniodawczy: wydanie opinii lub orzeczenia lekarskiego o treści niezgodnej z zasadami aktualnej wiedzy medycznej i obowiązującą doktryną opiniodawczą.

 

Czy mogę ubiegać się o odszkodowanie medyczne?

Jeśli podejrzewasz, że Ty, lub ktoś z Twoich bliskich mogliście paść ofiarą błędu medycznego, powinniście rozpocząć starania o odszkodowanie z OC sprawcy lub bezpośrednio z jego majątku. W praktyce jednak dochodzenie roszczeń niemal nigdy nie jest proste. Typowe problemy, z jakimi zmagają się pacjenci walczący o odszkodowanie za błąd lekarza, to:

 • Niejasność definicji, brak czytelnych uregulowań prawnych, zróżnicowane orzecznictwo sądowe
 • Liczne wybiegi ze strony podmiotów odpowiadających za zaistniały błąd w sztuce – zwodzenie pacjentów, utrudnianie dostępu do dokumentacji, posługiwanie się fachowym żargonem, a wszystko to w celu uniknięcia odpowiedzialności.
 • Niechęć towarzystw ubezpieczeniowych do wypłaty odszkodowań za błędy medyczne z OC sprawcy
 • Brak wiedzy medycznej oraz mnogość potencjalnych następstw błędu medycznego, skutkująca trudnością w sformułowaniu adekwatnego roszczenia.

To wszystko sprawia, że pacjent stający w pojedynkę naprzeciw zorganizowanej machiny biurokratycznej, już na starcie pozbawiony jest większych szans. Co wobec tego robić w takiej sytuacji? Na ile to możliwe – starać się zgromadzić niezbędną dokumentację medyczną, a następnie powierzyć prowadzenie sprawy o odszkodowanie za błąd lekarski profesjonalnej kancelarii. Im wcześniej, tym lepiej.

 

Jak uzyskujemy odszkodowania medyczne?

Typowa sytuacja, jeśli chodzi o odszkodowanie medyczne to taka, w której pacjent – po pierwotnym rozpoznaniu sprawy, zaprzestaje dochodzenia swoich praw w przekonaniu, że uzyskał kwotę ostateczną. Nic bardziej mylnego. Wizyta w naszej kancelarii i przekazanie sprawy do bezpłatnej weryfikacji zagwarantuje Ci profesjonalną analizę dotychczas przeprowadzonego postępowania likwidacyjnego. Otrzymasz też informację o szansach na przyznanie odszkodowania za błąd lekarski w kwocie wyższej, niż pierwotnie. Pamiętaj:

Efektywność kancelarii odszkodowawczych jest najwyższa, gdy sprawa zostanie przekazana na możliwie wczesnym etapie postępowania.

Dlatego nie zwlekaj. Skontaktuj się z nami już dziś. Pomożemy Ci otrzymać odszkodowanie adekwatne do realnie poniesionych strat. Jak działamy? Ile możesz zyskać?

 

Kwota odszkodowania za błąd lekarski

Kwota odszkodowania za błąd lekarski jest w dużej mierze kwestią subiektywnej wyceny skutków uszczerbku na zdrowiu – fizycznych, psychicznych oraz materialnych. Wysokość rekompensaty ustalona może zostać na drodze postępowania sądowego lub w toku negocjacji z podmiotem odpowiedzialnym lub towarzystwem ubezpieczeniowym. W praktyce więc ogromne znaczenie ma siła dowodów i argumentów, a także doświadczenie w tego typu sprawach. Dysponując:

 • zestawem dokumentacji medycznej i innego typu dowodów,
 • informacjami o osobie odpowiedzialnej za popełnienie błędu medycznego,
 • znajomością unormowań regulujących kwestię odszkodowań, jak również orzecznictwa polskich sądów powszechnych oraz Sądu Najwyższego w analogicznych sprawach,

jesteśmy gotowi rozpocząć skuteczne działania mające na celu dochodzenie należnego Ci odszkodowania za błąd lekarski. Z nami możesz tylko zyskać:

odszkodowania za błędy lekarskie sięgać mogą dziesiątek tysięcy złotych.

Za weryfikację sprawę nie zapłacisz nic. Bierzemy na siebie także ryzyko finansowe prowadzenia sprawy. Nie pobieramy wynagrodzenia, a jedynie prowizję od przyznanego świadczenia.

 


Bezpłatna weryfikacja sprawy!

Skontaktuj się z nami. To nic nie kosztuje!

CASTELLUM Kancelaria Odszkodowawcza
Adres: ul. Piotrkowska 147 lok. 4
90-440 Łódź
Tel/fax: 42 630 00 97
Tel. kom.: 604 080 830, 503 875 122
e-mail: biuro@castellum.com.pl

Wiemy jak znacząco podnieść wysokość należnego odszkodowania!