Odszkodowanie za opóźniony i odwołany lot

Odszkodowanie za opóźniony i odwołany lot

Twój samolot wystartował znacznie po czasie albo został odwołany? Odszkodowanie za opóźniony lot wynosi nawet do 600 euro za osobę. Chcesz uzyskać rekompensatę? Pozwól nam działać. Szybko i sprawnie wywalczymy dla Ciebie odszkodowanie lotnicze.

Niebo na Europą każdego dnia przecinają tysiące samolotów. Znaczna część z nich z różnych powodów spóźnia się. Zdarza się też, że połączenia zostają odwołane. Opóźniony lot wiąże się z określonymi konsekwencjami – skrócone wakacje, nieudane negocjacje, zaprzepaszczone szanse. Wszystko to jednak ma swoją cenę. A przynajmniej powinno mieć. Zobacz, czy masz szansę na odszkodowanie za opóźniony lot. Zgłoś nam swoją sprawę do bezpłatnej weryfikacji. Jeśli należą Ci się pieniądze, będziemy skutecznie reprezentować Cię w starciu z gigantem, jakim są linie lotnicze.

 

Kiedy przysługuje Ci odszkodowanie za opóźniony lot

Odszkodowanie za opóźniony lot przysługuje Ci w konkretnych okolicznościach, regulowanych przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 261/2004. Przede wszystkim istotny jest wymiar czasowy:

rekompensata powinna zostać wypłacona, gdy lot opóźniony został o minimum 3 godziny.

Kluczowe znaczenie ma też przyczyna opóźnienia. Co do zasady, przewoźnik będzie zwolniony z obowiązku wypłaty odszkodowania za opóźniony lot, jeśli wykaże, iż zwłoka wystąpiła nie z jego winy, lecz wskutek działania „siły wyższej”. Pod tym pojęciem rozumie się szereg okoliczności, na które linie lotnicze nie mają wpływu, a należą do nich przede wszystkim:

  • Niedogodne warunki atmosferyczne uniemożliwiające bezpieczny start samolotu, przelot oraz lądowanie w porcie docelowym (słaba widoczność, huraganowy wiatr, silna śnieżyca etc.)
  • Strajk załogi obsługującej lotnisko, z którego samolot startuje lub port, w którym maszyna ląduje

Natomiast „siłą wyższą” nie jest usterka samolotu, którym ma być realizowany przelot. Obowiązkiem przewoźnika jest bowiem zorganizowanie floty w taki sposób, by ewentualna awaria jednej z maszyn nie powodowała paraliżu całego harmonogramu lotów.

 

Odszkodowanie za odwołany lot

Na zbliżonych zasadach pasażerom przysługuje odszkodowanie za odwołany lot. Także i w tym przypadku zastosowanie mają przepisy prawa unijnego, dotyczące praw pasażerów linii lotniczych. W tym przypadku istotny jest termin, w jakim przewoźnik przekaże informację o tym, że lot nie odbędzie się.

Pasażer ma prawo do odszkodowania za odwołany lot, jeśli zostanie poinformowany w terminie krótszym, niż 14 dni przed planowanym rejsem

Na jak wysokie odszkodowanie można liczyć w przypadku, gdy samolot nie wzbije się w powietrze, a także wtedy gdy przelot zostanie zrealizowany z opóźnieniem przekraczającym 3 godziny? Przepisy w tej kwestii zostały nakreślone bardzo precyzyjne, a należne kwoty są stałe i zryczałtowane.

 

Rekompensata za opóźniony lot

Wysokość rekompensaty za opóźniony lot (powyżej 3 godzin) zależna jest przede wszystkim od długości trasy. I tak:

  • Do 1500 kilometrów – należne zryczałtowane odszkodowanie to 250 euro za 1 osobę
  • Powyżej 3500 tys. kilometrów na trasach wewnątrzwspólnotowych (między państwami UE) oraz na dystansie od 1500 do 3500 km w przypadku wszystkich innych lotów – 400 euro
  • W przypadku wszystkich pozostałych rejsów nie uwzględnionych w powyższych 2 kategoriach (w praktyce dotyczy to przede wszystkim tras o długości powyżej 3500 km) – odszkodowanie za opóźniony lot może wynieść nawet 600 euro (około 2,5 tys. zł)

Te same stawki obowiązują w przypadku lotów odwołanych, o których pasażer dowiedział się w czasie krótszym, niż 14 dni.

 

Jak uzyskać odszkodowanie za lot, który się opóźnił lub nie odbył?

Mimo że przepisy w kwestii rekompensat są jasne, uzyskać odszkodowanie lotnicze na własną rękę nie jest łatwo.

Po pierwsze, należy umiejętnie wypełnić, a następnie właściwie zaadresować wniosek o odszkodowanie za opóźniony lot lub jego odwołanie.

Po drugie, linie lotnicze wykazują się daleko posuniętą inwencją w kwestii ograniczania lub całkowitego zwalniania się z odpowiedzialności względem podróżnych. Służą temu skomplikowane zapisy w regulaminach, a w ostateczności składane są propozycje zawierania ugód opiewających na kwoty znacznie niższe, niż sumy, które faktycznie należą się na mocy europejskich przepisów.

Ponadto, należy mieć na uwadze, że przewoźnicy nie zawsze dobrowolnie spełniają świadczenia, do których są zobowiązani. Oznacza to konieczność skierowania postępowania w sprawie odszkodowania za lot, który się opóźnił lub nie doszedł do skutku, na ścieżkę administracyjną. W takim przypadku należy złożyć skargę na przewoźnika do Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

 

Otrzymanie rekompensaty lotniczej najlepiej powierzyć profesjonalistom

Pasażer, który zdecyduje się na samotną walkę z przewoźnikiem, mierzyć będzie musiał się z koniecznością samodzielnego wypełniania pism oraz rozgryzania procedur odmiennych dla różnych trybów postępowania (przewoźnik, ULC, sąd).

Pamiętać należy, że niewłaściwe sformułowanie lub zaadresowanie skargi, a także niedopełnienie wymogów związanych z szeregiem czynności pobocznych, skutkować może nieskutecznością zgłoszonego roszczenia.

Dlatego, jeśli chcesz uzyskać odszkodowanie od przewoźnika, zgłoś się do nas. We wszelkich tego typu sprawach zapewniamy sprawną i kompleksową obsługę, do momentu, gdy należne pieniądze znajdą się na Twoim koncie.

  • Bezpłatnie zweryfikujemy Twoją sprawę, szybko i rzetelnie oceniając, czy należy Ci się odszkodowanie
  • Złożymy za Ciebie wniosek o odszkodowanie za opóźniony lot
  • Złożymy ewentualną skargę do Rzecznika Praw Pasażera przy Prezesie Urzędu Lotnictwa Cywilnego
  • Będziemy Cię reprezentować w negocjacjach z przewoźnikiem oraz na ścieżce postępowania administracyjnego.
  • Skutecznie uzyskamy dla Ciebie należne odszkodowanie lotnicze – nawet do 600 euro za osobę

Bezpłatna weryfikacja sprawy!

Skontaktuj się z nami. To nic nie kosztuje!

CASTELLUM Kancelaria Odszkodowawcza
Adres: ul. Piotrkowska 147 lok. 4
90-440 Łódź
Tel/fax: 42 630 00 97
Tel. kom.: 604 080 830, 503 875 122
e-mail: biuro@castellum.com.pl

Wiemy jak znacząco podnieść wysokość należnego odszkodowania!