Kontakt

Zapraszamy do kontaktu

To nic nie kosztuje!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu do celów korespondencyjnych i udzielenia mi odpowiedzi na zadane pytania. CASTELLUM Kancelaria Odszkodowawcza z siedzibą w Łodzi (90-440), ul. Piotrkowska 147 lok. 4 (administrator danych Łukasz Dobrzański), przetwarza Państwa dane osobowe w celach korespondencyjnych i udzielenia informacji, na podstawie Państwa dobrowolnej zgody tj. art. 6.1a Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) - RODO - przez okres obsługi korespondencji. Państwa dane nie będą udostępniane odbiorcom. Przysługuje Państwu żądania dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia Państwa danych. Ponadto, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics tj. usługi statystycznej firmy Google. W ramach witryny wdrożony jest tag Google, który pozwala na wyświetlanie reklam w Google AdWords użytkownikom, którzy odwiedzili naszą witrynę (remarketing). Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo w dowolnym momencie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pana/Pani danych na potrzeby takiego marketingu w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Z uwagi na fakt, że dane uzyskiwane przez nas z Google Analytics mają charakter anonimowy, mogą Państwo zrealizować sprzeciw wyłącznie samodzielnie poprzez zrezygnowanie z pliku cookie Google w swoich Ustawieniach reklam na stronie https://adssettings.google.com/authenticated. Kontakt do Administratora Danych Osobowych: biuro@castellum.com.pl

  • Telefony kontaktowe: 503-875-122 | 604-080-830
  • Adres e-mail: biuro@castellum.com.pl
  • Nasze biuro mieści się pod adresem ul. Piotrkowska 147 lok. 4, 90-440 Łódź

Wiemy jak znacząco podnieść wysokość należnego odszkodowania!