Odszkodowania z OC

  • -

Odszkodowania z OC

Odszkodowania z OC - CastellumPolskie prawo nakazuje, by każdy właściciel pojazdu mechanicznego posiadał ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, które jest niezbędne, jeśli chcemy dochodzić odszkodowania z OC. Ubezpieczeniem tym objęta jest każda osoba, która prowadząc samochód, w okresie objętym ubezpieczeniem, miała wypadek komunikacyjny związany bezpośrednio z ruchem pojazdu. Istnieją tylko trzy przypadki, w których kierujący może   uwolnić się od odpowiedzialności za spowodowanie wypadku:

  • Szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej,
  • Winę ponosi poszkodowany.
  • Winna jest osoba trzecia, za którą posiadacz pojazdu nie ponosi odpowiedzialności.

O czym należy pamiętać w kwestii odszkodowania z OC?

Mimo poniesionych strat w wyglądzie pojazdu, nie możemy naprawiać go przed zgłoszeniem wypadku do ubezpieczyciela. Najlepiej w takim przypadku dokonać dokumentacji fotograficznej, która unaoczni powstałe wady. Starając się o odszkodowanie z OC musimy zebrać wszystkie potrzebne informacje:

  • Dane personalne sprawcy wypadku (imię, nazwisko, pesel)
  • Ważny jest numer polisy OC.
  • Istotny jest numer rejestracyjny i marka jego pojazdu.

Warto pamiętać, że jeśli stan zdrowia nie pozwala na tego typu dokumentacje, na pewno zajmie się tym policja. Należy ją wezwać szczególnie, gdy winny nie przyznaje się do popełnionego wypadku.

Jak uzyskać odszkodowanie z OC?

Dla wielu poszkodowanych proces likwidacji szkody jest bardziej stresujący niż uczestnictwo w samym wypadku. Wynika to najczęściej z nieznajomości przepisów. Dlatego warto zgłosić szkodę oraz oddać się w ręce profesjonalnej firmy, która pomoże uzyskać wysokie odszkodowanie OC.


Bezpłatna weryfikacja sprawy!

Skontaktuj się z nami. To nic nie kosztuje!

CASTELLUM Kancelaria Odszkodowawcza
Adres: ul. Piotrkowska 147 lok. 4
90-440 Łódź
Tel/fax: 42 630 00 97
Tel. kom.: 604 080 830, 503 875 122
e-mail: biuro@castellum.com.pl

Wiemy jak znacząco podnieść wysokość należnego odszkodowania!