Odszkodowanie za błąd medyczny – stomatolog też musi zapłacić

 • -

Odszkodowanie za błąd medyczny – stomatolog też musi zapłacić

Tagi: 

Odszkodowanie za błąd medyczny

Odszkodowanie za błąd medyczny

Odszkodowanie za błąd medyczny powinno uwzględniać nie tylko rekompensatę poniesionych kosztów leczenia, ale przede wszystkim zadośćuczynienie za doznane cierpienie fizyczne i psychiczne. Zobacz, jak postępować w takich sytuacjach. Przeczytaj, co spotkało naszą klientkę i dlaczego chcemy, żeby dostała ponad 30 000 zł odszkodowania za błąd lekarski. 

Lekarz jawi nam się jako profesjonalista w każdym calu, a podejmowane przez niego działania przyjmujemy z ufnością. Żaden specjalista nie jest jednak nieomylny. W lekarskiej praktyce błędy są na porządku dziennym, zdarzają się nawet najlepszym. Pośpiech, niedbałość, brak umiejętności, doświadczenia i wiedzy, luki w wykształceniu – możliwych przyczyn jest wiele. Skutek zawsze jest taki sam – cierpienie pacjenta. Pamiętaj – lekarze, tudzież zatrudniające ich placówki, są ubezpieczeni. Dlatego z pełnym spokojem sumienia i pewnością wygranej, możesz wystąpić o odszkodowanie za błąd medyczny.   

 

Odszkodowanie za błąd medyczny – zadośćuczynienie

Do naszej kancelarii zgłosili się rodzice nastoletniej pacjentki, która w jednym z gabinetów dentystycznych została poddana leczeniu kanałowemu. Choć zabieg sam w sobie dla wielu osób ma traumatyzujący charakter, niedbałość stomatologa naraziła dziewczynę na jeszcze większe cierpienie. Lekarz pozostawił bowiem w kanale zębowym fragment ukruszonego narzędzia stomatologicznego. Efekt? Przez wiele miesięcy poszkodowana doznawała licznych dolegliwości o pierwotnie niewyjaśnionym podłożu, takich jak:

 • ból głowy,
 • ból uszu,
 • infekcja i opuchnięcie węzłów chłonnych. 

Pacjentka została poddana szeroko zakrojonej diagnostyce, przechodząc serię uciążliwych i stresujących badań. Bezskutecznie – przyczyna występujących zaburzeń wciąż pozostawała nieznana. Dopiero po kilku miesiącach, gdy z obrzękiem twarzy trafiła do szpitala, wykonane prześwietlenie RTG szczęki wykazało zaleganie ciała obcego w kanale. Było to złamane narzędzie stomatologiczne. Pacjentka w trybie natychmiastowym została skierowana na zabieg jego usunięcia, który został wykonany w znieczuleniu. Wskazano konieczność dalszego leczenia kanałowego. Już same te okoliczności stanowiły wystarczającą podstawę do skierowania roszczeń i ubiegania się o odszkodowanie za błąd lekarski  z tytułu zadośćuczynienia za doznane cierpienia. Ale nie były to jedyne przesłanki.

 

Odszkodowanie medyczne – rekompensata kosztów

W sprawach o odszkodowanie medyczne, zadośćuczynienie za ból i pogorszenie stanu zdrowia, stanowi tylko jeden z elementów składowych. Równie istotna, a przy tym łatwiej mierzalna jest rekompensata poniesionych kosztów leczenia, nierzadko idących w tysiące złotych. W tym przypadku rodzice poszkodowanej musieli zapłacić za:

 • leczenie zęba prywatnie w szpitalnym instytucie stomatologii oraz w prywatnym gabinecie dentystycznym 
 • leki przeciwbólowe, przeciwzapalne i antybiotyki. 

W trakcie niemal roku, który upłynął od momentu wystąpienia błędu medycznego do całkowitej eliminacji jego skutków, pacjentka była zmuszona do żywienia pokarmami w płynie. Wielokrotnie też musiała przyjmować znieczulenie z użyciem środków, które nigdy nie są w pełni obojętne dla stanu zdrowia. 

 

Odszkodowania za błędy medyczne – korzyści utracone

Odszkodowania za błędy medyczne uwzględniają też kategorię tak zwanych korzyści utraconych. W przypadku osób dorosłych często jest to utrata możliwości zarobkowania na dotychczasowym poziomie. W przypadku nastoletniej pacjentki za ewidentną korzyść utraconą uznać natomiast możemy fakt wielomiesięcznego wyłączenia z normalnego funkcjonowania i wszystkich tego negatywnych konsekwencji:

 • Poszkodowana, będąca uczennicą szkoły sportowej, zmuszona była opuścić wiele treningów piłki nożnej. Przerwa w uprawianiu sportu zaprzepaściła jej szanse na zostanie zawodową piłkarką i przekreśliła realizację marzeń. 
 • Dalekosiężną konsekwencją  błędu medycznego były też problemy w nauce, co poskutkowało niezaliczeniem egzaminu dojrzałości i obniżeniem poziomu życiowych perspektyw.  
 • W okresie rekonwalescencji poszkodowana nie mogła aktywnie uczestniczyć w życiu towarzyskim, które jest nieodłącznym elementem rozwoju psycho-społecznego osoby w wieku nastoletnim

 

Odszkodowanie za błąd lekarza – cierpienie psychiczne

W czasie długotrwałego leczenia, poszkodowanej doskwierała samotność. Wydarzenia będące konsekwencją błędu lekarskiego negatywnie odbiły się na jej stanie psychicznym. Młoda kobieta:

 • zamknęła się w sobie, 
 • przestała cieszyć się z życia, 
 • straciła zaufanie do lekarzy
 • odczuwa lęk przed wizytą u dentysty, którego nie potrafi przełamać, i którego konsekwencją może być pogorszenie stanu uzębienia

Pamiętajmy, że tego typu straty natury psychicznej mogą, a wręcz powinny zostać zadośćuczynione – aspekt ten również powinno uwzględniać odszkodowanie za błąd lekarza. 

 

Odszkodowanie za błąd w sztuce medycznej – kwestie formalne

Oprócz dojmujących doznań, które były udziałem nastoletniej pacjentki, istotny jest też szereg popełnionych przez stomatologa uchybień formalnych, które także będą mieć swoją cenę w przypadku wypłaty odszkodowania za błąd w sztuce lekarskiej. Po zbadaniu przez nas sprawy okazało się bowiem, że:

 • stomatolog nie poinformował pacjentki o ryzyku związanym z przyjętą metodą leczenie, do czego był zobowiązany;
 • poszkodowana, ani jej opiekunowie prawni, nie podpisywali żadnych zgód;
 • Po przeprowadzonym zabiegu lekarz nie poinformował o fakcie złamania przyrządu dentystycznego, rozwiercony ząb zaś zakleił tymczasowym opatrunkiem. 

Należy pamiętać, że w sprawach tego typu niezbędne jest posiadanie dokumentacji medycznej z przebiegu leczenia, zwłaszcza zdjęć RTG pokazujących umiejscowienie złamanego narzędzia w kanale zębowym. Ważną częścią dokumentacji jest udzielona zgoda na przeprowadzenie zabiegu – jeżeli jej nie ma i jeżeli nie doszło do ustnego poinformowania o możliwych konsekwencjach zabiegu, stanowi to kluczowy dowód w kwestii naruszenia praw pacjenta. Konieczne są także paragony i faktury z przeprowadzonego leczenia naprawczego, zakupów jedzenia specjalistycznego (np. w formie płynnej), a także zestawienie kosztów dojazdów do i z placówek medycznych.

 

Jaka może być kwota odszkodowania za błąd lekarski?

Kwota odszkodowania za błąd lekarski uwzględniać powinna wszystkie wyżej wymienione elementy, a więc:

 • Zadośćuczynienie za ból fizyczny i cierpienie psychiczne
 • Rekompensatę poniesionych kosztów leczenia
 • Zapłatę za tzw. korzyści utracone. 

Zazwyczaj łączna wartość szkody w tego typu sprawach wyceniana jest na kilkadziesiąt tysięcy złotych. W tej konkretnej, opisanej wyżej sprawie, nasza kancelaria wystąpiła o zadośćuczynienie w wysokości 30 000 złotych plus zwrot kosztów dojazdu, wizyt i leków (na podstawie posiadanych paragonów). Sprawa jest w toku.


Bezpłatna weryfikacja sprawy!

Skontaktuj się z nami. To nic nie kosztuje!

CASTELLUM Kancelaria Odszkodowawcza
Adres: ul. Piotrkowska 147 lok. 4
90-440 Łódź
Tel/fax: 42 630 00 97
Tel. kom.: 604 080 830, 503 875 122
e-mail: biuro@castellum.com.pl

Wiemy jak znacząco podnieść wysokość należnego odszkodowania!